0

یادداشت | سیانور | در حکم کیمیا

مهدی اباذری مهم‌ترین نکته‌ای که شاید در ساخت فیلم‌هایی با مضمون بازگویی مقاطع یا اتفاقات تاریخی باید مدنظر نویسنده فیلم‌نامه…

0

گفتگو | مرگ فروشنده

هاشم‌زاده: متن «فروشنده» بسیار ضعیف است/ حسینی: فرهادی موقعیتی را خلق می‌کند و به ما «کد» می‌دهد برنامه رادیویی سینمامعیار…

4.0
0

نقد | شمشیر پادشاه: فاینال فانتزی XV | رویای بی‌نهایت

اگر بخواهیم برای آخرین نسخه‌ی فاینال فانتزی حکمی قاطع و سرراست صادر کنیم باید بگوییم که پانزدهمین بخش این سلسله‌ی طویل رویایی از پس فاینال فانتزی بودن برآمده است. به واقع آنچه در این میان حائز اهمیت است تعریف ما از «فانتزی» است و درک آن که این تعریف تنها زمانی از وجاهت برخوردار خواهد شد که خود را با تعریف خالقان این «فانتزی» از آن منطبق کند. تعریفی که بسیار ساده می‌نماید؛ فانتزی چیزی نیست جز نبرد ابرانسان‌ها با اهریمنانِ غول‌پیکر و این عبارت تشریحی ساده تمام آن چیزی ست که این انیمیشن تلاش می‌کند ملزومات پرتعداد و اساسی رسیدن بدان را مهیا کند، هدفی که در مواردی بدان دست می‌یابد.

4.0
0

نقد | شمشیر پادشاه: فاینال فانتزی XV | رویای بی‌نهایت

اگر بخواهیم برای آخرین نسخه‌ی فاینال فانتزی حکمی قاطع و سرراست صادر کنیم باید بگوییم که پانزدهمین بخش این سلسله‌ی طویل رویایی از پس فاینال فانتزی بودن برآمده است. به واقع آنچه در این میان حائز اهمیت است تعریف ما از «فانتزی» است و درک آن که این تعریف تنها زمانی از وجاهت برخوردار خواهد شد که خود را با تعریف خالقان این «فانتزی» از آن منطبق کند. تعریفی که بسیار ساده می‌نماید؛ فانتزی چیزی نیست جز نبرد ابرانسان‌ها با اهریمنانِ غول‌پیکر و این عبارت تشریحی ساده تمام آن چیزی ست که این انیمیشن تلاش می‌کند ملزومات پرتعداد و اساسی رسیدن بدان را مهیا کند، هدفی که در مواردی بدان دست می‌یابد.

0

یادداشت | انتخاب پوشالی

به بهانه پخش سریال آمریکایی «خانه پوشالی | sHouse of card» از شبکه نمایش اگر در حال حاضر در بین…