پادکست | فروشنده | فروشنده آهو یا فرانسیس؟

0

#بشنوید: نمایشنامه «مرگ فروشنده» چه می‌گوید؟ 

چرا کاراکتر روسپی (آهو) در فیلم حضور ندارد؟

نسبت تهران و نیویورک دهه ۴٠ چیست؟
چرا فرهادی اصرار دارد منظور خود را در مصاحبه‌هایش به فیلم سنجاق کند؟
 

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

یک پاسخ قرار دهید