حریم شخصی | چترملی فرهنگی دربرابر بارش تیرهای زهرآگین!

0
نقدی بر فیلم حریم شخصی ساخته «احمد معظمی»
• جبارآذین

چترملی فرهنگی دربرابر بارش تیرهای زهرآگین فضای مجازی به “حریم شخصی“! 

چه خوشمان بیاید یا نیاید،باید باور کنیم که فضای مجازی وارد فضای واقعی زندگی ما شده است.حضور جذاب و اغواگر این میهمان خوانده یا ناخوانده درمیان ما،این روزها به همسفره شدن آن با گروهی از ما و فراتر، بخشی از شخصیت بعضی از ما انجامیده است.آنچه دراین فضا جریان دارد،ترکیبی ناهمگون و غریب از انواع معجون های گاه مفید و اغلب مخلوط های مسموم وآلوده است.

استفاده نادرست ازاین فضا و امکانات آن،افزون بر خارج کردن تعادل از زندگی فرهنگی جامعه، سبب اختلال درزندگی گروهی از افراد و خانواده ها شده است.به عبارتی فضای مجازی به رغم مزایای آن، انحراف فرهنگی و اخلاقی و اجتماعی را با هجمه به ارزش ها و آرمان های انسانی و اجتماعی والهی وتهی کردن آموزه های ملی ودینی و فرهنگی نشان گرفته است.آمار رو به ازدیاد ویرانی فکری و شخصیتی و فرهنگی، خانوادگی و طلاق و جرم قشرهایی ازجامعه  ازجمله بخشی ازمصرف کنندگان غلط تلگرام و اینستاگرام و.. تخلفات و سو استفاده و لطمه به عزت و آبروی مردم و سرقت های اینترنتی و انواع مفسده از مضرات این فضای مدیریت و کنترل نشده است که باسرعتی سرسام آور تخریب انسان ها وزندگی ها راهدف قرار داده شده است.

ازهمین توجه و اصلاح و هدایت هوشمندانه و خردمندانه فضای مجازی و ارتقای دانش عمومی و فرهنگسازی لازم درجهت استفاده مناسب ازفضای مجازی، ضرورتی ملی محسوب می شود و بویژه رسانه ها در این زمینه بایدپیشگام باشند.سینمای ایران،جدا از جریان های سوداگر سینما،باتولید دو سه اثر سینمایی به همت کارگردان های دغدغه مند، کوشیده به فضای مجازی و مزایا ومضرات آن درقالب فیلم وسینما بپردازد و فیلم “حریم شخصی” یکی ازآن ها است.

احمد معظمی با کارگردانی نخستین اثر سینمایی خود،به عنوان یک سینماگر اجتماعی که دغدغه های اجتماعی دارد،بادست مایه قراردادن سوژه فضای مجازی و عطف توجه به آسیب های فردی و خانوادگی و اجتماعی فضای مجازی و نقش آن در تخریب زندگی خانواده ها، کوشیده فیلمی آسیب شناسانه و هشدار دهنده بسازد.او که پیشتر با کارگردانی مجموعه “شایدبرای شماهم اتفاق بیفتد” ساخت آثار اجتماعی را درتلویزیون تجربه کرده،این بار در سینما و با فیلم حریم شخصی درصدد نمایش کژی ها و کاستی ها و انحراف های جماعتی از مرتبطین بافضای مجازی برآمده تا شاید موجب توجه مسوولان و مردم نسبت به گسترش دامنه مضرات این فضا شده و بر ضرورت هشیاری و برنامه ریزی اصولی برای رودررویی فرهنگی با آسیب های فضای مجازی انگشت گذارد.هرچند موضوع این فیلم جدید نیست ،ولی ازسوژه های مهم و مطرح روز جامعه است.بااین حال فیلم حریم شخصی به اندازه اهمیت مضمون اجتماعی خود به دلیل کاستی هایی در فیلمنامه و تصویرسازی،ازمنظر هنری و سینمایی،مهم و بااهمیت ظاهرنشده است.

حریم شخصی باآنکه کمک های «فریدون جیرانی» رابه عنوان مشاور همراه دارد و از بازی های «میلاد کی مرام»،«اندیشه فولادوند» و «امیرآقایی» و صرف هزینه میلیاردی بهره مند است،از یک فیلم متوسط اجتماعی در ساختار و مضمون فراتر نرفته است. موضوع و داستان فیلم میان گونه های سینمایی خانوادگی، جنایی و معمایی در نوسان است و کی مرام و آقایی بازی های به نسبت قابل قبول دارند، ولی این موارد سبب نشده تا این فیلم متفاوت و ماندگار شود.ضعف در داستان و درام سازی در کنار پرداخت سطحی وتک بعدی شخصیت ها ونگاه محدود ویک جانبه به سیاهی ها، تلخی ها وعوارض دنیای مجازی و نقص در تصویرسازی جنبه های مثبت آن، آسیب شناسی ناکامل فضای مجازی و کوتاهی درنمایش دخالت و جهالت برخی بهره وران ،فضای مجازی ونقش و تاثیر آموزش همگانی برای جلوگیری ازصدمه های آن و توجه لازم به وظایف مسوولان ورسانه ها و مردم دراین ارتباط و… باعث شده حریم شخصی از سطح یک فیلم متوسط جلوتر نرود.بااین همه، کوشش برای جمع وجور کردن فیلم و وفاداری به سینمای  قصه گو و حرکت در مسیر توجه و احترام به نیازها و سلیقه های مردم ،حریم شخصی را فیلمی محترم ساخته است.حریم شخصی،شروعی امیدوارانه برای احمد معظمی به عنوان کارگردان درسینمای اجتماعی کشور است.

 

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

mm

نقدسینما محفلی است که می‌کوشد تولیدات رسانه‌ای ایران و جهان اعم از سینما، تلویزیون و... را همواره با نگاهی نقادانه و منصفانه بررسی کند. باشد که این تلاش اندک ولی صادقانه، مخاطب را جهت انتخاب درست و بهبود فرآیند «دیدن» یاری نماید.

یک پاسخ قرار دهید