منشور سینمای ملی ایران!

0
یادداشت جبار آذین بر مراسم رونمایی از منشور مستند سینمای انقلاب اسلامی

هسته و محور و رکن اصلی سینمای پس از انقلاب، مضامین انقلابی،دفاع مقدسی، مقاومتی وارزشی دینی واجتماعی است. عناصری که به دلیل اهمال و غفلت و دوری جماعتی از متولیان فرهنگ و هنر از ارزش ها، کم کاری هنرمندان،کوتاهی ها وکارنابلدی عده ای از مدعیان و مدافعان ارزش ها، نفوذ منحرفان وحلقه بگوشان فیلمفارسی و سینه چاکان سینمای غرب، شکل یابی ویکه تازی مافیای سینمای ایران، منزوی و بایکوت کردن هنرمندان متعهد وسلامت اندیش، تاکنون نتوانسته‌اند تمام قد در عرصه های سینما و هنر ظاهر شده و سینمای ملی ایران اسلامی را قوام بخشند.

دیروز طی مراسمی در «حوزه هنری» با حضور مدیران و سینماگران مستند ساز و جمعی از خانواده هنر و فرهنگ و رسانه کشور از منشور مستند سینمای انقلاب اسلامی رونمایی شد. مراسمی که جدا از برگزاری مبتکرانه آن، از نظرتوجه به مضمون و محتوای منشور حائز اهمیت تاریخی است. چندی قبل گروهی از مستندسازان و مدیران این حوزه به حضور مقام معظم رهبری رسیدند و از بیانات و راهنمایی های ایشان مستفیض شدند. رهبرمعظم انقلاب در این دیدار با اشراف بر اوضاع هنر و سینما، بیاناتی خطاب به آن ها ایراد فرمودند که در واقع خطاب به سینما و نه فقط سینما که  تمام اهالی فرهنگ وهنر کشور بود. ایشان بخشی از شاخص ترین نگرش خود در باره سینما را در پنج فراز به رشته قلم درآوردند که در مراسم یاد شده توسط «نادرطالب زاده» قرائت شد.

گرچه پیشتر و بارها مقام رهبری خطاب به هنرمندان، نکات ارزشمند بسیاری را متذکر شده بودند، ولی تقریر برجسته ترین آن ها در نامه ای خطاب به سینماگران، ویژگی تاریخی مهم دارد وآن، ارائه رهنمودهای راهبردی درشرایط سلطه کجروی در سینما، ایجاز در نوشتار و اشاره به مهم ترین سرفصل های نیاز امروز جامعه هنر وسینمای ایران است. جا دارد تا وفاداران به سینما و فرهنگ و هنر کشور با توجه به رهنمودها وپیام مقام معظم رهبری، این منشور را کانون تهیه وتدوین اساسنامه سینمای ملی کشور وآیین نامه های سینمای مستند و سایرحوزه ها قرار دهند و مانند برخی موارد گذشته به علت اجرایی نشدن،آن را موزه ای نکنند. منشور مستند انقلاب اسلامی، منشور سینمای ملی وفرهنگ وهنر ایران اسلامی است. امیدکه این نکته اساسی، سرفصل حرکت های جدید احیایی،تاثیرگذار و تعیین کننده مسوولان و مدیران وهنرمندان کشور باشد.

 

 

.

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

mm

نقدسینما محفلی است که می‌کوشد تولیدات رسانه‌ای ایران و جهان اعم از سینما، تلویزیون و... را همواره با نگاهی نقادانه و منصفانه بررسی کند. باشد که این تلاش اندک ولی صادقانه، مخاطب را جهت انتخاب درست و بهبود فرآیند «دیدن» یاری نماید.

یک پاسخ قرار دهید