دورهمی پوشالی فیلم فجر؛ ازتخریب ها تا تحقیرهای سینمای ایران!

0

 دورهمی نمایشی،فرمایشی و سفارشی منتسب به جشنواره  بین المللی فیلم فجر سابق که درحقیقت فرزند ناخلف آن و حاصل  دور شدن نامدیران سینما  و تولیدات سینمایی کشور از ارزش ها و آرمان های مردم وغفلت ازاوضاع فرهنگ وهنر جامعه؛تخریب و تکه و پاره شدن جشنواره فیلم فجر به دوجشن پاره یا دورهمی بی خاصیت  بودجه  برباده موسوم به ملی وجهانی که هیچ ربطی به سینما و فرهنگ ملی وجهان سینما ندارند،نابسامانی تولید واکران و قدرتمداری مافیای سینما و… است،به صورتی محافظه کارانه و خنثی در حال برگزاری است.

 صرفنظر از کم و کیف فیلم هایی که دراین دورهمی به نمایش در می آیند،برگزارکنندگان آن برای پرهیز از حاشیه های مشابه  دو سال اخیر دورهمی، امسال دست به تغییرات و جابجایی هایی در شکل و شمایل،بخش ها وافراد دورهمی زده اند که افزون برتداوم حاشیه سازی،شعار جشن!و باشکوه! بودن دورهمی وموجودیت وعملکرد آن رازیرسوال برده است. طرح مساله وجود ودخالت هیاتی موسوم به سایه! و دیدن فیلم هاقبل ازتماشای آن ها توسط هیات انتخاب معرفی شده! که بااین وصف یک گروه نمایشی بوده وعملکرد آن و همچنین داوری هیات داوران راخدشه دار کرده، سردرگمی در بودن یا نبودن مراسم افتتاحیه که سرانجام با تزریق هفتصد میلیون تومان دایرو برگزار شد؛ بی اعتنایی و تحقیرفیلم کوتاه و سازندگان آن ها که دراصل جایشان  در جشنواره خودشان است،نه این دورهمی، جدا سازی اصحاب رسانه  ازاهالی سینما برای جلوگیری ازارتباط این دوقشرفرهیخته و انتشارحرف های هنرمندان،گزینش و چیدمان خاص و مساله دار فیلم های  سودای سیمرغ که درواقع فقط عنوان رقابت و مسابقه رادارد،چراکه فیلم ها ازقبل نشاندار شده و سهم رفقا و رقبا،مافیا وسهامداران رعایت گردیده! و ده ها مساله دیگر حکایت از نمایشی و پوشالی بودن این دورهمی  دارد. به عبارتی آنچه درحال برگزاری است نه آیینه توانایی ها، قابلیت ها و بضاعت سینمای ایران که ویترین تخریب ها،غلط ها، کجروی ها وتودهنی دورهمی به غلط وصل شده به جشنواره فیلم فجر و بیراه های سازمان موسوم به سینمایی ارشاد که درواقع مجری دیکته های نوشته شده از بیرون سازمان است! به سینما وفرهنگ وهنر جامعه و غارت بیت المال دریک بزم وشوی نمایشی باعنوان دورهمی فیلم فجر است.
اشتراک گذاری

درباره نویسنده

mm

نقدسینما محفلی است که می‌کوشد تولیدات رسانه‌ای ایران و جهان اعم از سینما، تلویزیون و... را همواره با نگاهی نقادانه و منصفانه بررسی کند. باشد که این تلاش اندک ولی صادقانه، مخاطب را جهت انتخاب درست و بهبود فرآیند «دیدن» یاری نماید.

یک پاسخ قرار دهید