در حال مرور: اکران روز

اکران روز
5.3
0

ژانر | ملودارم اجتماعی کارگردان | رقیه توکلی نویسنده |  رقیه توکلی تهیه کننده | سیاوش حقیقی بازیگران | نازنین…

اکران روز
4.7
0

ژانر | ملودارم جتماعی کارگردان | امیراحمد انصاری نویسنده |  امیرعلی محسنین تهیه کننده |مهدی مددکار بازیگران |میلاد…

اکران روز
3.2
0

توسط نقد سینما روی بهمن ۶, ۱۳۹۶اکران روز,سینمای ایران ژانر | ملودارم اجتماعی کارگردان | مهرداد فرید نویسنده…